This website is optimized for Internet Explorer 8 or later

English Japanese

OVERSEAS

OVERSEAS

Over the years, Navix has expanded its service coverage throughout Asia and Europe by establishing offices in key locations. Through these offices, we are currently positioned to ensure rapid response to the needs of our clients.

Thailand (Bangkok)    ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)

Now hiring Japanese staff 
(Seeking applicants who can communicate in Thai)

>> Contact US

Let Navix take care of your translations in Thai, Vietnamese, and other Asian languages.

ที่ Navix รับแปลภาษาเอเชียอย่าง ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาอื่นๆ .

N.I.C. (Navix International Corporation), Navix’s local subsidiary, is located in the Silom area, situated on Sathorn Road in one of Bangkok’s preeminent downtown districts. Our native Thai staff is ready to meet all of your diverse and individual needs. Near the office is Convent Road, a vibrant tourist area where all types of street stalls and vendors are lined up morning, noon, and night.

บริษัท NIC (Navix International Corporation) จำกัด ตั้งอยู่ที่สีลม (Silom)เขตสาทร (Sathorn)ตั้งอยู่ในสถานที่ชั้นนำของใจกลางเมืองกรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยตอบรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า บริเวณใกล้ๆ รอบสำนักงานจะมีถนนที่ชื่อว่า ถนนคอนแวนต์ (Convent)ซึ่งข้างทางนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมายที่ตั้งเรียงรายกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ครึกครักทั้งเช้า กลางวัน ไปจนถึงเย็น

* Hover the cursor over an image for more information.
* เมื่อคลิกที่ภาพจะปรากฏคำอธิบาย

 • You can count on us for all of your Thai projects.
  Not only do we handle translation between Japanese and Thai and between English and Thai, but we also offer writing services for tourist information, copywriting, flyers, and POP materials that are made to suit the Thai or Japanese markets.
 • โปรดมอบความไว้วางใจงานด้านภาษาไทยให้กับเรา
  บริการหลักของบริษัทคือ รับแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เขียนข้อความโฆษณาสำหรับข้อมูลการท่องเที่ยว เขียนข้อความโฆษณาต่างๆ ใบปลิว และPOP เป็นบริการรองรับที่เหมาะสมทั้งในตลาดไทยและตลาดญี่ปุ่น
 • Some of our other offerings include printing services in Thailand, design that is oriented to the Thai market, market research, and language interpreting at exhibitions and events.
 • พิมพ์ในประเทศไทย ออกแบบขึ้นภายในตลาดแรงงานไทย การสำรวจตลาด อีกทั้งยังให้บริการงานแปลในที่ต่างๆ อย่างเช่น งานนิทรรศการและอีเว้นท์ต่างๆ เป็นต้น
 • We also offer rapid services for the various Asian languages of the regions surrounding Thailand, including Burmese (Myanmar), Lao (Laotian), and Khmer (Cambodian).
 • นอกจากนี้ยังให้บริการแปลภาษาเอเชียที่อยู่ในกลุ่มเขตเพื่อนบ้านของประเทศไทย เช่น ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเขมร เป็นต้น ซึ่งเราสามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
Name / ชื่อบริษัท N. I. C. (ASIA PACIFIC) LIMITED
Address / ที่อยู่ 78 Mukda Building, 7th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bang-Rak,
Bangkok 10500 Thailand
Phone / เบอร์โทรศัพท์ TEL: (+66) 0-2235-5711
E-mail
URL http://nic.co.th/
Capital / ทุนจดทะเบียน 6,000,000 BAHT
Established / วันก่อตั้งบริษัท September 1994
Director / ผู้แทน Kei Yokoyama

China (Shanghai) 

Let Navix take care of your translations in Simplified and Traditional Chinese, Mongolian, and other East Asian languages.

让Navix负责您简体中文、繁体中文、蒙古语及其他东亚语言版本的翻译。

 • You can count on us for all of your Chinese projects (in simplified or traditional characters).
  Not only do we handle translation between Japanese and Chinese and between English and Chinese, but we also offer writing for advertising and tourist information, copywriting, graphics, web production, flyers, and production of POP materials.
 • 中文(简体字、繁体字)的工作请放心交给我们。日语⇔中文互译、英语⇔中文互译之外,公司也承接广告和旅游观光指南的写作、文案、画刊、Web制作、彩页、POP制作的工作。
 • Additionally, we offer printing services in China, market research, design that is oriented to the Chinese market, and language interpreting at exhibitions and events.
 • 公司还能提供中国国内的印刷、面向中国市场的设计、市场调查,以及展览会和各种活动的口译等业务。
 • We also provide rapid services for other Asian languages, including Mongolian and Uyghur.
 • 即使是蒙古语、维吾尔语等亚洲语言的翻译也能快速应对。

Navix’s local subsidiary, Navix Shanghai Co., Ltd., has its office near Shanghai’s central People’s Square, facing Ninghai Road East on the 19th floor of the ShenXin Building.
This world-renowned sightseeing area includes the beautiful Yu Garden, and the Waitan district and Oriental Pearl Tower near the Huangpu River offer exquisite nighttime views.
Continue along Yan’an Road East to find a thriving pedestrian-only tourist district full of great shopping and restaurants.

NAVIX的当地法人Navix Shanghai Co., Ltd. (纳比信息系统(上海)有限公司),在上海市中心的人民广场附近的宁海东路上的申鑫大厦19楼设有办公地点。往附近的豫园、黄浦江方向去,有上海首屈一指的观光景点外滩(WaiTan)、东方明珠广播电视塔(上海电视塔),作为有着美丽夜景的观光景点,在世界范围内也是排名前列。
沿着延安东路往前行,仿佛进入了步行者天堂,这里是可以尽享购物和美食之乐的观光区域。

* Hover the cursor over an image for more information.

Name / 名称 Navix Shanghai Co.,Ltd. 
Address / 地址 Rm 1907, ShenXin Building, 200 Ninghai Road (E.),
Shanghai, People's Republic of China
Phone / 电话 TEL: 86 - 21 - 6374 - 6691/6692
URL / 网址 http://www.navix.com.cn/
Capital / 资金 16,000,000 JPY
Established / 建立 February 2004
Director / 代表 Bing Lu

Germany (Düsseldorf)

Name: Navix Europe GmbH
Established: September 1, 2010
Director: Hajime Matsumura / Nozomi Takii
Tel: +49 211 73 16 25 01
E-mail:
URL: http://www.navix-europe.com/
Address: Klosterstraße 49, 40211 Düsseldorf, Germany

TO TOP